— Skala 1:120, wielkość TT —
Projekt makiety TT

Projekt makiety TT

Makieta została zbudowana na jednolitej płycie o wymiarach 200 x 125 cm. Do jej budowy trzeba było użyć ponad dwieście różnego rodzaju odcinków torów, co dało całkowitą długość ok. dwudziestu metrów. Schemat został zaprojektowany przy pomocy programu TT-CAD, natomiast zamodelowany w programie Wintrack 3D.

Na makiecie znajdują się linie dwutorowe. Ruch pociągów odbywa się po prawym torze. Schemat został zaprojektowany tak, że stanowi on jedną dużą pętlę. Na makiecie znajdują się dwie stacje. Jedną z nich jest typowa stacja osobowa, druga natomiast jest stacją osobowo-towarową. Każda ze stacji ma dwa tory główne oraz po dwa tory dodatkowe, po których odbwają się przebiegi pociągowe. Ponadto na stacji osobowo-towarowej są także tory dodatkowe, na których odbywa się ruch manewrowy i rozrządczy. Na dłuższych odcinkach torów szlakowych pomiędzy stacjami znajdują się dodatkowe tzw. odcinki odstępowe.

Na makiecie może bezkolizyjnie poruszać się dziesięc pociągów, lokomotywa manewowa oraz jeden może stać na stacji towarowej. Pierwotnie na makiecie miała znajdować się także bocznica prowadząca do pomostu wyładowczego dla wagonów towarowych 00t. Bocznica miała być raczej elementem czysto dekoracyjnym i ruch (bezkolizyjny) pociagów nie był tam przewidziany. Projekt makiety nie przewiduje pokazania jakiegoś konkretnego mejsca, które ma odzwierciedlenie w rzeczwistości, także epoka nie jest określona. Tak więc po torach poruszają się wagony dawnego typu ciagnięte przez parowozy jak i współczesne wagony pociągu pośpiesznego ze współczesną lokomotywą spalinową lub elektryczną na czele.

<< Makieta