MODELARSTWO KOLEJOWE

— Skala 1:120, wielkość TT —

Dodałem wszystkie brakujące zdjęcia modeli, które w ostatnim czasie nabyłem do swojej kolekcji.

Są to zarówno lokomotywy jak i wagony. Wśród nich między innymi modele z zestawu nowego producenta modeli w wielkości TT – Hornby.

Katalog do obejrzenia na stronie MODELE.

W ostatnim czasie zbudowałem obrotową makietę, którą nazwałem Karuzela TT. Ma ona służyć przede wszystkim wykonywaniu zdjęć oraz filmów modeli. Cała makieta obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pociągu z tą samą prędkością, dzięki temu model pozostaje nieruchomo w kadrze.