— Skala 1:120, wielkość TT —

Karuzela TT

W ostatnim czasie zbudowałem obrotową makietę, którą nazwałem Karuzela TT. Ma ona służyć przede wszystkim wykonywaniu zdjęć oraz filmów modeli. Cała makieta obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pociągu z tą samą prędkością, dzięki temu model pozostaje nieruchomo w kadrze.